Registrera ny medlem

Här gör Du en ansökan. Uppgifter med stjärna behöver vi för att kunna registrera din anmälan. Du får normalt svar inom 7 dar.

Medlemsavgiften är f n 350 kr (400 för boende utanför Sverige). Tryck på "Registrera" längst ner på sidan när du är klar.

Medlemstyp

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Adress

Notering

Fordon